در دوره فن بیان نقد شوید

توسط دست چک سخنرانی که در اختیار شرکت کنندگان فن بیان و سخنرانی قرار می گیره ، نقد میشی و نقاط قوت و نقاط ضعفت رو پیدا می کنی و آموزش می بینی آموزش فن بیان و مهارتهای ارتباطی در شیراز

/ 0 نظر / 20 بازدید